3Zero Southeast Asia Forum: fostering a sustainable and inclusive agriculture system

Memfokuskan kepada AgriTech: menghadirkan solusi inovatif dalam meningkatkan model yang berkesinambungan dan inklusif

Sep 30, 2022 | 5:30 AM - 7:00 AM

3Zero House

CO-ORGANIZED
dengan

Disarankan Sesi