3Zero Southeast Asia Forum: fostering a sustainable and inclusive agriculture system

Desktop alt textDesktop alt text

Tiga hari untuk mencapai 3Zero di Asia Tenggara

ACTED, Convergences dan rakan-rakan, disokong oleh SEI Asia's Strategic Collaborative Fund, akan mengadakan Forum Asia Tenggara 3Zero atau dikenali sebagai 3Zero Southeast Asia Forum di Manila untuk menggalakkan sebuah sistem pertanian yang lestari dan inklusif di Asia Tenggara. Pertemuan petugas-petugas yang komited dalam sektor ini akan mengumpulkan sekitar 300 peserta. 
3Zero Southeast Asia Forum bertujuan untuk menjadi sebuah platform dialog, rangkaian dan advokasi dalam kalangan semua pihak berkepentingan yang terlibat dalam pembangunan sistem dan rantaian nilai pertanian yang lestari dan inklusif di Asia Tenggara. 

 Forum ini akan melibatkan sesi-sesi dalam format dinamik yang berbeza untuk membolehkan peserta bekerjasama dalam mengenal pasti penyelesaian utuh ke arah mencapai objektif keseluruhan dan memberi tumpuan terhadap pengetahuan dan cadangan utama bagi memberi sokongan dalam membentuk dasar awam di rantau ini dan di peringkat kebangsaan. Ia juga akan melibatkan sebuah ekspo dengan reruai daripada perwakilan sektor pertanian serantau. 

Acara selama tiga hari ini terbuka kepada mana-mana pihak yang ingin menyertai pergerakan 3Zero 

3

Hari

10

Sesi

50

Penceramah

component teaserparticipants not found