3Zero Southeast Asia Forum: fostering a sustainable and inclusive agriculture system

Daripada program kepada sistem yang berdaya maju: memastikan model jangka panjang yang inklusif bagi mereka yang terpinggir

Sep 30, 2022 | 3:00 AM - 4:30 AM

3Zero House

Co-terorganisir
dengan

Dicadangkan Sesi