3Zero Southeast Asia Forum: fostering a sustainable and inclusive agriculture system

Desktop alt textDesktop alt text

Tatlong araw upang makamit ang isang 3Zero na Timog Silangang Asya

Sa tulong ng Strategic Collaborative Fund ng SEI Asia, inorganisa ng ACTED, Convergences, at mga partner nito ang 3Zero Southeast Asia Forum na gaganapin sa Manila, upang isulong ang isang likas kaya at inklusibong sistemang pang-agrikultura sa Timog Silangang Asya. Ang pagpupulong ng mga dedikadong aktor sa sektor na ito ay magtitipon ng humigit-kumulang 300 na kalahok.
Layunin ng 3Zero Southeast Asia Forum na maging plataporma para sa diyalogo, network, at adbokasiya ng mga grupong may interes na may kinalaman sa paglilinang ng mga likas kaya at inklusibong sistemang pang-agrikultura at valuechain sa Timog Silangang Asya. 

Isasagawa sa Forum ang mga sesyon na may iba’t ibang dinamikong format na makatutulong sa mga kalahok na sama-samang matukoy ang mga konkretong solusyon upang makamit ang pangkalahatang layunin at maitampok ang mahahalagang kaalaman at rekomendasyon na siyang magagamit para sa mga pampublikong patakaran sa rehiyon at bansa. Magkakaroon din ng isang fair na may mga booth mula sa mga estrukturang kumakatawan sa sektor ng agrikultura sa rehiyon.  

Ang tatlong araw na event na ito ay bukas sa anumang estrukturang nagnanais na makilahok sa 3Zero movement.

3

Araw

10

na Sesyon

50

na Speaker

component teaserparticipants not found