3Zero Southeast Asia Forum: fostering a sustainable and inclusive agriculture system

Pagtitiyak ng mahusay na pangangasiwa ng mapagkukunan sa pamamagitan ng matatag na produksiyon ng pagkain na pagmamay-ari ng komunidad

Sep 30, 2022 | 7:15 AM - 8:45 AM

3Zero House

Co-organisado
kasama

Iminungkahing Mga Session