3Zero Southeast Asia Forum: fostering a sustainable and inclusive agriculture system

Membina kebingkasan terhadap perubahan iklim: bagaimana kita boleh menyokong pertanian untuk mengurangkan risiko?

Sep 29, 2022 | 7:15 AM - 8:45 AM

3Zero House

Co-terorganisir
dengan

Dicadangkan Sesi